'

Ännu en skandal för ABF – varför stryps inte bidragen?