'

Allard: Politik är krig och därför förlorar högern om man inte förstår det