'

Äldre släpas efter bil av skrattande migranter.