'

86 000 uppehållstillstånd bara i år – 2022 blir invandringen rekordhög till Sverige