'

Sophia Jarl (M): Man måste hålla det avtal man ingått