'

Isabelle intervjuar Mattias Bäckström Johansson (SD): Vi har inte el när vi behöver det