'

700 000 utrikesfödda är inte självförsörjande – stämmer siffran?