'

Nu avgörs rättstvisten ifall man får vara Sverigedemokrat och med i facket