'

Fortsatt skattefinansierad könsstympning i Stockholms län