'

Vi har gjort vår plikt. Är det inte dags att vi kräver vår rätt nu?