'

Oroliga föräldrar kallas för rasister av de styrande politikerna i Filipstad