'

Peter Lundgren, om att Sverige nu måste betala 150 miljarder kronor till EU