'

Richard Sörman: det är uppenbart att det är en viss typ av åsikter som tystas ned