'

Är det sociala medier och dålig belysning som ligger bakom otryggheten?