'

Christian Sonesson (M) riktar hård intern kritik mot Moderaterna om coronafonden