'

Otryggheten är rekordhög – vad är det som sticker ut?