'

Joe Bidens klimattoppmöte – Per Bolund har fått krishantera när Sverige inte bjöds in