'

1 krona – Tidöavtalspartiernas sänkning av bränslepriset från nyår