'

Sara Wettergren (L) starkt internt kritiserad för att ha blivit intervjuad av Riks