'

Regeringens energipolitik leder till att vi eldar med olja