'

Stämmer verkligen medias version om de nya handskakningskraven i Trelleborg?